Nasze usługi

Tutaj dowiesz się więcej o usługach naszego zakładu. Wejdź na poszczególne wydziały           a uzyskasz informacje o zakresie i sposobie wykonywania naszych usług.

ESTETYKA MIASTA:

 • utrzymanie czystości ulic i placów latem i zimą,
 • wywóz gruzu i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • całoroczne oczyszczanie ulic, placów i chodników,
 • likwidacja dzikich wysypisk.

UTRZYMANIE ZIELENI (miejskiej i prywatnej): 

 • konserwacja i utrzymanie terenów zielonych,
 • budowa zieleńców, zakładanie kwietników,
 • nasadzanie drzew i krzewów,
 • konserwacja (koszenie trawników, formowanie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów itp.),
 • zakładanie kwietników dywanowych,
 • wycinka drzew.

EKSPLOATACJA ULIC I MOSTÓW:

 • cząstkowe remonty bieżące dróg i mostów.

INNE CZYNNOŚCI:

 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • roboty, prace ziemne,
 • wynajem samochodów: RENAULT MASTER, MERCEDES BENZ 1922 AK (wywrotka – ładowność do 8,8 tony) oraz ciągnika rolniczego ZETOR PROXIMA PLUS 95 z przyczepą,
 • wynajem sprzętu (koparko-ładowarka) do prac ziemnych,
 • usługi transportowe np.: (przeprowadzki i nie tylko),
 • niwelacje nawierzchni dróg.
 • odśnieżanie miasta zimą.
 • montaż szamb i oczyszczalni przydomowych.

ADMINISTRACJA CMENTARZEM (zakres usług):

 1. prowadzenie ewidencji grobów – ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nanoszenie na planie zagospodarowania miejsc pochówku,
 2. prowadzenie akt wieczystych jak rejestr zmarłych oraz kart zgonów,
 3. dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez firmy pogrzebowe,
 4. dopuszczanie do dokonania ekshumacji zwłok i szczątków, po uzgodnieniu i okazaniu wymaganych zezwoleń właściwego inspektora sanitarnego, prokuratora lub sądu,
 5. pobieranie opłat cmentarnych związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Piechowicach zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza,
 6. racjonalna gospodarka miejscami, regularne rozmieszczanie kwater, wyznaczanie miejsc na cmentarzu zgodnie z planem cmentarza,
 7. udostępnianie cmentarza oraz kaplicy cmentarnej zarejestrowanym podmiotom gospodarczym,
 8. wydawanie zgody na prace kamieniarskie prowadzone przez zarejestrowane podmioty gospodarcze,
 9. utrzymanie  czystości i porządku na terenie cmentarza oraz kaplicy,
 10. Zapewnienie właściwego funkcjonowania wszystkich instalacji technicznych cmentarza,
 11. załatwianie skarg, zażaleń i wniosków użytkowników oraz rozwiązywanie spraw spornych.