Archiwum kategorii: Nasze usługi

ZUK Sp. z o.o. – Zakład Usług Komunalnych – Piechowice –

Plan podziału Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa spółki:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach

Uchwała nr 2.2020 Rady Nadzorczej spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach z dnia 13.05.2020 roku

Załącznik do uchwały Nr 2.2020 Rady Nadzorczej spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach nr 2.2020 z dnia 13.05.2020 roku

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach – Wzór kwestionariusza osobowego

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach – klauzula RODO

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach – oświadczenia

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach – Formularz oceny wyników rozmowy kwalifikacyjnej

!!! Informacja dotycząca połączenia spółek !!!

Zakład Usług Komunalnych  – to zakład  z długoletnim stażem na rynku. Jego początki siegają 1995 roku. Powstał jako zakład budżetowy zaspokajając potrzeby mieszkańców Piechowic.     Z dniem 01.01.2011 roku uchwałą rady Miasta Piechowic został przekształcony w jednostkę budżetową, której głównym celem było również zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności      o charakterze niegospodarnym i nieodpłatnym.

Od 01.01.2014 roku zakład przeszedł kolejne przekształcenie. Stał się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej. W zakresie: cmentarza, gminnych dróg, ulic, mostów, placów, targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień.

Czytaj dalej